Experiment canvas

Zodra je jouw meest risicovolle aannames heeft gevonden, heb je een manier nodig om erachter te komen hoe je deze het beste op een kwantitatieve manier kunt testen en meten. Het Experiment canvas, gemaakt door Ash Maurya, biedt een eenvoudige manier om jouw aannames op te splitsen in meetbare, observeerbare experimenten.

Download canvas

Hoe dit canvas te gebruiken

Het doel van het Experiment canvas is om het juiste experiment op het juiste moment te ontwerpen, zodat een team het juiste gesprek kan voeren. Met het Experiment canvas is het eenvoudig om een ​​goed gedefinieerd experiment te ontwerpen: te beginnen met het identificeren van de huidige meest Riskantste aanname en vervolgens een duidelijke, falsifieerbare hypothese en experimentopstelling te specificeren. Controleer na het uitvoeren van het experiment de resultaten en plan uw volgende stappen.

Jouw hypothese is een bewering die volgens jou waar is over je meest risicovolle aanname. Schrijf het op voordat je het experiment uitvoert. Het is te gemakkelijk om daarna de condities te wijzigen om de data passend te maken, en dit berooft je van waardevol inzicht.

Kwantificeer jouw hypothese. Hoeveel klanten zullen het doen? Hoe vaak? In welk tijdsbestek? Het is prima om hiervoor een bandbreedte te gebruiken, zolang je dit vooraf opgeeft. De statistieken die je definieert, moeten bruikbaar zijn (d.w.z. ze moeten rechtstreeks verband houden met de hypothese) en toegankelijk zijn (d.w.z. je moet de resultaten kunnen zien).

Koppel de cijfers terug aan de aanname die je test. Waarom valideert het hebben van 10 positieve resultaten jouw aanname? Specificeer eventuele kwalitatieve resultaten en variabelen. Welke verschillende antwoorden verwacht je? Hoe ga je ze clusteren?

Gewapend met deze hypothese ben je klaar om je experiment te starten. Houd de gegevens direct bij en schrijf alles op, zodat je later kunt controleren of je de resultaten correct hebt geïnterpreteerd.

Gebruik de hypotheseformule: “Wij geloven dat (specifieke testbare actie) zal sturen (specifieke meetbare uitkomst) binnen (tijdsbestek)”

1. Riskantste aanname
Wat is de meest risicovolle aanname die je wilt valideren? En waarom is het zo belangrijk?
2. Vervalsbare hypothese
Verklaar vooraf de verwachte uitkomst. Probeer een goede schatting te maken in plaats van nepprecisie!
3. Experiment setup 
Met welk prototype ga je testen? Wat zijn de belangrijke variabelen en statistieken? Is het kwantitatief of kwalitatief?
4. Resultaten
Voer de kwalitatieve en / of kwantitatieve gegevens in die het resultaat zijn van jouw experiment.
5. Conclusie
Vat jouw bevindingen samen. Heeft het resultaat de hypothese gevalideerd of ongeldig gemaakt? Of was het niet doorslaggevend?
6. Volgende stappen
Moet je het experiment draaien, doorzetten of opnieuw uitvoeren?

Stap voor stap handleiding

Voordat je start

Zorg voor een comfortabele omgeving. Zeker geen vergaderruimte. Zorg ervoor dat je je Riskanste Aaanname al hebt gevonden

Checklist

⊗ Zorg voor een ontspannen, positieve en besloten omgeving
⊗ Zorg voor markers (fijne punt) en papier voor iedereen                                                                                           ⊗ Print of teken het canvas op een groot vel papier
⊗ Houd voldoende plaknotites en marketingen bij de hand 

⊗ Gun jezelf 45 minuten ongestoorde tijd


Defineer het experiment 

Ga over de secties aan de linkerkant van het canvas. Bedenk eerst een hypothese en probeer dan uit te zoeken wat je nodig hebt (in termen van een prototype-opstelling) om die hypothese te testen. Bekijk het Prototype Canvas voor inspiratie.

 

Checklist

Je hebt een falsifieerbare hypothese opgesteld om de meest riskante aanname mee te testen

⊗ Je hypothese past bij het sjabloon  

Je definieerde meetbare resultaten

Je hebt een prototype gemaakt

 


Voer het experiment uit

Voer het experiment uit gedurende de door jouw opgegeven tijd en verzamel de gegevens.

 


Trek je conclusies

Bepaal op basis van de gegevens of je hypothese is gevalideerd of ongeldig gemaakt – of dat je experiment niet doorslaggevend was.


Next steps Volgende stappen

Neem de ontwerpcriteria door en maak ze S.M.A.R.T. (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, tijdsgebonden). Vervang indien nodig de post-its door beter gedefinieerde. Noteer de SMART Design Critera..

Checklist

⊗ Iteratie, doorzetten, of opnieuw

⊗ Gebruik het validatie canvas om je voortgang bij te houden

Wil jij een business design pro worden?

Je kan vandaag nog starten met onze online academy!

Meer info