5 Bold Steps Canvas

5 Bold Steps Visie Canvas.

Zie de toekomst voor je.

Als je een positieve, toekomstgerichte verandering in je organisatie wilt aanbrengen, moet je verder gaan dan het schrijven van langdradige papieren visies en tot een gedeelde overeenkomst komen over waar je samen voor gaat vechten en welke stappen je gaat ondernemen. nemen om “daar” te komen. Het 5 Bold steps visie ® canvas is een perfect hulpmiddel om teams in jouw organisatie op één lijn te brengen. Dit canvas is gemaakt door David Sibbet, van de Grove International.

Hoe gebruik je dit canvas.

Het visiedoek helpt je bij het co-ontwerpen van de visie en de 5 gewaagde stappen om die visie te bereiken. Bovendien kan jouw team met deze tool verduidelijken wat jouw visie ondersteunt, welke jouw visie uitdaagt en welke kansen worden gecreëerd om aan jouw visie te werken. Het beste van alles is dat het visiedoek je helpt om ontwerpcriteria af te leiden voor jouw bedrijfsmodel (len) en strategie.


Een visieverklaring wordt ook wel een foto van jouw bedrijf in de toekomst genoemd. Maar het is zoveel meer dan dat. Je visie is je inspiratie, het raamwerk voor al jouw strategische planning. Bij het maken van je eerste visieverklaring articuleert je in wezen jouw dromen voor jouw bedrijf. Dit zou een herinnering moeten zijn aan wat je samen probeert te bereiken. Het kan van toepassing zijn op jouw hele bedrijf of op een enkele divisie van het bedrijf. Of het nu voor een hele organisatie is of voor een deel van een organisatie, de visie geeft antwoord op de vraag: “Waar willen we heen?”.


Waarschijnlijk het grootste aspect van het visiedoek is dat je hele visie, inclusief acties, ondersteuning, kansen en uitdagingen, op één vel papier zal staan ​​- niet in een boek! Het is eenvoudig te delen en gemakkelijk te vertalen in concrete richtlijnen die besluitvormers (en uitvoerders) nodig hebben om hun werk te doen. Sterker nog, het creëren van een visualisatie van de visie, op basis van dit canvas, zal je helpen het woord te verspreiden.

Ongeacht de aanpak die je kiest om jouw visie samen te stellen, je moet de juiste mensen erbij betrekken. Dit omvat zowel de besluitvormers als alle anderen! Een visie zonder acties of ambassadeurs om de boodschap over te brengen, is niet meer waard dan het papier waarop het is gedrukt, hoe goed het ook is.

5 Bold Steps Canvas

1. Visie Statement.

Wat is de toekomstige staat van ons bedrijf? Hoe gaan we onze klanten helpen?

2. Essentiële thema's.

Wat zijn de essentiële thema’s die onze visie ondersteunen? Beschrijf ze in 1 of 2 enkele woorden.

3. Hoe het verschijnt.

Hoe verschijnen de thema’s in ons bedrijf? Hoe maken ze de visiethema’s concreet en hoe inspireren ze anderen?


4. Ondersteuningen.

Wat zijn de ondersteuningen die ons in staat stellen onze toekomst te bereiken?

5. Uitdagingen.

Wat zijn de uitdagingen die ons beletten onze toekomst te bereiken?

6. 5 Bold Steps.

Wat zijn de 5 gewaagde stappen die je moet nemen om jouw visie te realiseren?

7. Kernwaarden.

Wat zijn de cruciale waarden die de basis vormen voor jouw visie en stappen? Hoe kunnen we die waarden op één lijn brengen?

Jouw stap-voor-stap gids.

Voordat je start.

Zorg voor een comfortabele omgeving. Zeker geen vergaderruimte. Betrek de juiste mensen, dit zijn zowel de besluitvormers als andere belangrijke influencers.

Checklist

  • Zorg voor een ontspannen, positieve en persoonlijke omgeving

  • Zorg voor markeringen (fijne punt) en papier voor iedereen

  • Print of teken het canvas op een groot vel papier

  • Houd voldoende plakbriefjes en stiften bij de hand

  • Gun jezelf 90 minuten ongestoorde tijd

Volgende stappen.

Een hoogwaardige, praktische en inspirerende visie voor elke organisatie zou drie hoofdkenmerken moeten hebben: het moet aangeven waar het bedrijf in de nabije toekomst (2-5 jaar) wil zijn; het moet een niveau van inspiratie en opwinding bevatten (de strijdkreet); en het moet de gewaagde stappen beschrijven om de visie te bereiken.