Context Canvas.

Begrijp wat er gebeurt in de wereld om je heen.

Zoals de naam al doet vermoeden, helpt het Context Canvas® om de context te begrijpen. Gebruik dit template om de trends met je team samen te vatten en verschillende perspectieven te delen. Het helpt je om te zoeken naar kansen en bedreigingen buiten je eigen bedrijf en een gesprek te voeren over de krachten die je bedrijf nu en in de toekomst kunnen vormen. Het Context Canvas® is gemaakt door David Sibbet, van de Grove International.


Hoe gebruik je het Context Canvas®

De meeste teams worden nogal bijziend wanneer ze de context van hun product of bedrijf moeten uitpluizen: ze focussen alleen op het hier en nu. Het Context Canvas® is gemaakt om jou en je team te helpen om verder te kijken dan je product en organisatie, om een dieper gesprek te hebben over wat er gaande is in de wereld en wat er verandert dat in de toekomst invloed zal hebben op je business.

Het is belangrijk om te weten dat dit canvas pas echt waarde zal toevoegen nadat je het een paar keer opnieuw hebt uitgevoerd. De eerste keer zul je alleen de trends in kaart brengen die iedereen al in zijn of haar hoofd heeft. Daarna wordt het elke keer makkelijker om bewijs aan te leveren voor een trend of om nieuwe trends te herkennen die jullie de eerste keer niet zagen. Dat zijn de verrassingen die soms uit het niets komen, simpelweg omdat ze niet in het blikveld van je organisatie liggen: precies dat zijn de ontwikkelingen die je zoekt.

1. Jouw bedrijf.
Jouw eigen bedrijf of organisatie staat centraal in het beeld.

2. Demografische trends.
Zoek naar data over demografie, opleidingsniveau, arbeidsmarkt. Wat zijn de grote veranderingen op deze gebieden?

3. Regels & voorschriften.
Welk beleid, welke regels en voorschriften zullen volgens jou in de (nabije) toekomst worden toegepast? Wat doet de regering? Zijn er nieuwe belastingen?

4. Economie & milieu.
Wat gebeurt er in de economie? En wat gebeurt er in de grotere omgeving? Zijn er economische trends die van invloed zijn op uw bedrijf? Denk je dat klimaatverandering impact zal hebben?

5. Concurrentie.
Hoe zit het met de concurrentie? Neem de tijd om de onverwachte concurrentie te vinden. Zijn er nieuwe inzendingen? Concurrentie afkomstig uit onverwachte bronnen?

6. Technologische trends.
Welke nieuwe technologische trends zie je opkomen die van invloed zullen zijn op je bedrijf?

7. Klantbehoeften.
Hoe zullen de behoeften van de klant in de toekomst veranderen? Zie je nieuwe trends? Zie je grote verschuivingen in klantgedrag? Gaan er nieuwe trends mainstream?

8. Onzekerheden.
Ziet u belangrijke onzekerheden? Dingen die mogelijk een enorme impact hebben, maar het is onduidelijk hoe of wanneer?

Jouw stap voor stap gids.

Voor je begint.

Om het meeste uit het Context Canvas® te halen, kun je het team het beste opdelen in kleinere groepen. Geef elke groep een paar delen van het canvas. Het is zelfs aan te raden om de groep die zich richt op bevolkingstrends, zich ook bezig te laten houden met technologische trends.

Checklist

  • Verzamel de juiste groep van 3-5 mensen.

  • Neem een flink stuk muur of betrek een war room.

  • Teken of druk het canvas af op een groot vel papier.

  • Zorg voor een grote voorraad post-its en stiften.

  • Geef jezelf 30-45 minuten waarin je niet gestoord wordt.

1. Verdeel en heers.

Verdeel het team over subgroepen en geef elke groep een paar delen van het canvas.

2. Opwarmen.

Hou met elke groep een goed gesprek over de laatste ontwikkelingen die te maken hebben met hun secties. Vergeet tijdens de discussie niet om stuwende krachten te noteren op post-its.


TIP Laat de discussie niet langer duren dan 30 minuten! Dit is lang genoeg om verder te kijken dan voor de hand liggende zaken. Het is ook kort genoeg om herhaling te voorkomen.

3. Doorslaggevende aanjagers.

Zijn de subgroepen klaar zijn met discussiëren en het verzamelen van aanjagers voor hun secties? Laat dan per groep een vertegenwoordiger de post-its op het canvas plakken.


TIP Bespreek elke aanjager met de groep. Dit lokt weer nieuwe gesprekken uit over wat er echt belangrijk is, misschien zelfs nieuwe aanjagers.


4. Beoordelen.

Neem een stap terug en bekijk met z’n allen wat jullie hebben bedacht. Bespreek 5-10 minuten wat jullie zien. Zijn er onderwerpen die eruit springen omdat iedereen eraan denkt? Hebben je collega’s dingen toegevoegd die je verbazen?


En, het belangrijkste, zoek de blinde vlekken. Welke gebieden zijn niet ver genoeg ontwikkeld? Dingen die lastiger te vullen waren tijdens de brain dump? Of juist punten waarover teamleden het niet eens konden worden? Waar zouden onbekende trends zich kunnen verstoppen? Over welk gebied zou je meer moeten lezen?


WAARSCHUWING De post-its op de kaart zijn allemaal aannames. Ze reflecteren slechts jullie huidige kennis van de context op dit moment. Dat betekent dat er blinde vlekken zullen zijn.

5. Herken aanjagers met een sleutelrol.

Stem, met het hele team, om de belangrijkste aanjagers op de context map te herkennen. Welke positieve of negatieve punten hebben de meeste impact op het bedrijf in de nabije toekomst? Markeer die onderwerpen met een post-it met een speciale kleur.


TIP Hou in je achterhoofd dat het canvas is gevuld met wat jullie nu denken. Jullie moeten het canvas dus meerdere keren uitvoeren in de komende weken/maanden. Zet de ideeën naast nieuwe input en ontwikkelingen.


Volgende stappen.

Laat, als de sessie voorbij is, de kaart op de muur. Zo kunnen teamleden en anderen het zien er op reageren. De kaart moet ‘levend’ blijven, zodat je kunt zien hoe je begrip van de context groeit en verandert naarmate de tijd vordert. Inspireer je teamleden om altijd hun ogen open te houden voor alles wat ze kunnen toevoegen, of bewijs dat een trend wel of niet werkelijkheid wordt.


  • Maak een foto van het context Canvas® zodat je het makkelijk kunt delen.

  • Vraag teamleden om bewijs te vinden in de media, die de trends bewijzen of juist tegenspreken.

  • Laat teamleden actief zoeken naar 1-2 blinde vlekken.

  • Werk je perspectief bij.

  • Update je designcriteria.