Shift naar meer toegevoegde waarde voor je klanten.

BLOG.

De huidige COVID-19-crisis toont duidelijk aan dat innovatie van het businessmodel van het grootste belang is. Activiteiten die we als vanzelfsprekend beschouwden, zoals het rondreizen van de wereld voor zaken of vakantie, worden in de ijskast gezet. Samenkomen in grote groepen is niet meer toegestaan ​​en ook bijeenkomsten met kleine groepen zijn aan strikte regels gebonden.

Deze crisis heeft een diepe en brede impact op ons leven en onze bedrijven. Hele landen gaan niet op internationale vakanties, meer en meer mensen besteden hun tijd en geld lokaal, en nemen vaker een zogeheten ‘staycation’. Helaas zien sommige bedrijven de vraag naar hun bestaande producten en diensten vrijwel geheel verdwijnen, zoals in de reis-, toerisme- en evenementensector. Andere bedrijven moeten uitzoeken hoe ze een piek in de vraag kunnen opvangen terwijl de klanttevredenheid hoog blijft.


Organisaties en bedrijven worden gedwongen om te heroverwegen en te herontwerpen hoe het waarde creëert, levert en vastlegt. Je aanbod kan (tijdelijk) irrelevant zijn voor mensen, je fysieke kanalen kunnen ontoegankelijk zijn of te duur om te bedienen, en jouw digitale infrastructuur kan achterblijven in het ondersteunen van uw mensen om effectief met klanten in contact te komen. Elk bedrijf dat zichzelf nu opnieuw uitvindt, is bezig met het herontwerpen van één of meer bouwstenen van zijn businessmodel of zelfs met het ontwikkelen van geheel nieuwe business modellen.


‘Business as usual’ bestaat niet meer.

De normale gang van zaken is niet meer aan de orde, dat is inmiddels duidelijk. Toch is het jammer dat veel organisaties zo lang vasthielden aan de ‘business as usual-mentaliteit’. Zoveel gemiste kansen om continu te verbeteren, relevanter te zijn en meer waarde voor hun klanten te creëren.


De huidige crisis versnelt nu de innovatie van business modellen binnen bedrijven en in alle sectoren. We zien dat steeds meer bedrijven hun nek uitsteken voor een meer duurzame en rechtvaardige wereld. Crises brengen de wereld in een neerwaartse spiraal met alle negatieve sociaaleconomische en/of milieueffecten van dien. Het bedrijfsleven kan en moet een kracht zijn om mensen samen te brengen, goed te doen en de hele mensheid op te tillen.


We zien ook een grote shift in het gedrag van mensen, ofwel afgedwongen door regels of door vrijwillige veranderingen in levensstijl. We zien momenteel overal digitalisering om in contact te blijven met familie, vrienden, klanten, medewerkers en partners. We zien het belang van hoogwaardig, plantaardig voedsel en persoonlijke gezondheidszorg en welzijn toenemen. We zien een protestkreet en collectieve actie van zowel grote bedrijven zoals IKEA, Unilever, Nike, Lego als vele anderen om het economische systeem te herstellen en te evolueren naar een circulaire en inclusieve economie. Hoewel we nu onze handen vol hebben aan COVID-19, zijn alle andere crises, zoals de klimaatcrisis, niet verdwenen. Deze uitdagingen moeten ook frontaal worden aangepakt.


Vasthouden aan ‘business as usual’ is nooit een recept voor groei geweest, maar vandaag de dag kan geen enkel bedrijf het zich veroorloven om niet te begrijpen hoe het gedrag van klanten en andere contextuele factoren veranderen. Vandaag is nooit een beter moment geweest om je af te vragen “Welke waarde moeten we creëren voor klanten?”, “Hoe kunnen we echt relevant zijn voor bestaande en nieuwe klanten?” en “Waar gaan we onze business en waardecreatie heen verplaatsen? ”


De economie verandert op fundamentele manieren.

Al voor de crisis van vandaag zagen we bedrijven die zich op interessante wijze ontwikkelen. Sommigen bezwijken eraan terwijl ze proberen vast te zitten in een survival-mentaliteit. Anderen gedijen op verandering, omdat het grootste deel van de organisatie een vernieuwingsgerichte mentaliteit aanneemt. COVID-19 en eerdere crises laten duidelijk zien waar echte waarde wordt gecreëerd, of niet. Innovatieve bedrijven hebben geen crisis nodig om hen hieraan te herinneren. Leiders zetten zich, net als jij, in om de relevante veranderingen in hun context onder de aandacht te brengen en stellen zichzelf en hun teams de volgende vragen:

  1. Wat drijft deze veranderingen in onze context? Wat is belangrijk en wat niet?

  2. Welke reële opties hebben we om op deze veranderingen te reageren?

  3. Hoe brengen we de verandering daadwerkelijk door?


Kortom, deze leiders hebben een duidelijk situationeel bewustzijn en een scherpe ondernemersmentaliteit die hen doet inzien dat ze de groeikloof bewust moeten dichten. De groeikloof is het verschil tussen de huidige totale inkomsten en de toekomstige inkomsten. Maar het gaat niet om het nastreven van zomaar wat inkomsten. Het gaat om het stimuleren van nieuwe waardecreatie, dat wil zeggen het oplossen van grotere en belangrijkere problemen van klanten en het op veel betere manieren voldoen aan hun essentiële behoeften.


Laten we zeggen dat de algemene groeiambitie van jouw organisatie is om de omzet binnen een decennium te verdubbelen. Uiteraard wil je nieuwe inkomstenstromen genereren die op de lange termijn kunnen worden volgehouden. De enige manier om dergelijke duurzame inkomstenstromen te creëren is om ervoor te zorgen dat je in lijn bent met wat klanten echt nodig hebben en willen in de komende jaren en waarde te creëren op een manier die hen goed uitkomt. Grote organisaties kunnen bijna nooit hun lange termijn groeiambities realiseren door alleen hun bestaande en volwassen bedrijven te optimaliseren. Nieuwe business modellen zijn nodig om een ​​grote visie en ambitie te realiseren.


Decoderen van waardecreatie.

Bij BMI • zijn we fanatiek in het decoderen van de evolutie van de business waarbij we inzoomen op de business modellen, zijnde eenheden van waardecreatie of -vernietiging in een economie. Dit doen we sinds 2009 door het produceren van Business Model Generatie, het leveren van een visuele en gemeenschappelijke taal om jouw business (model) beter te begrijpen en te innoveren. In 2016 publiceerden we Ontwerp een Betere Business, dat een duidelijk en gestructureerd strategieontwerp en innovatieproces bood, zodat iedereen kon bijdragen aan het creëren van nieuwe waarde voor hun klanten.

Met ons nieuwste boek gaan we in op de vraag “Waar wordt nu en in de toekomst waarde gecreëerd?” en laten we zien hoe toonaangevende bedrijven nieuwe, opwindende business modellen ontwikkelen. We nodigen je uit om ook zo’n toonaangevend bedrijf te worden, door jouw mensen samen te brengen om nieuwe waarde voor klanten te creëren.


Alles. draait. om. je. klanten

Klanten en hun evoluerende behoeften zijn jouw houvast en daarmee de enige zekerheid die je hebt. Hoe je vandaag de dag waarde creëert, levert en vastlegt, is hopelijk verbazingwekkend voor jouw klanten. Maar, geen enkel businessmodel leeft voor eeuwig voort. Vroeg of laat verliest je businessmodel zijn relevantie.


Als je je echt inzet voor innovatie, vergroot je de kans aanzienlijk dat je één of meer toekomstige business modellen hebt die geweldig zijn voor klanten. Je moet wel een gedurfde visie hebben op de toekomstige waarde die je wilt creëren voor jouw klanten en andere belangrijke stakeholders. En je kunt dit niet afzonderlijk van elkaar doen. Jouw innovatie-inspanningen moeten nauw aansluiten bij de relevante contextuele trends en ontwikkelingen.


Innovatie is geen optie meer, maar een voorwaarde.

Tussen vandaag en de toekomst in moet innovatie plaatsvinden. De beste tijd om te beginnen met het innoveren van jouw businessmodel was een paar jaar geleden, toen je zeer succesvol was. Juist nu is het tijd voor verandering. Je maakt de sprong van vandaag naar de toekomst door je volledig in te zetten voor het maken van één of meer businessmodel shifts. Een shift is een bewuste en systematische beweging naar meer relevantie en waarde voor je klant. Dergelijke innovatie van business modellen is veel werk, maar toch zeer lonend. Je speelt in op de behoeften van nieuwe klant segmenten, met nieuwe unieke waarde proposities en business modellen, die nieuwe inkomstenstromen genereren en zelfs een positieve sociaaleconomische en milieu-impact hebben.

Waar maak jij de shift? 6 nieuwe manieren om waarde te creëren, leveren en vast te leggen.

Business modellen veranderen sneller dan ooit. Ons nieuwe boek Business Model Shifts geeft een diepgaand inzicht in waarom en hoe het creëren van waarde jouw bedrijf verandert en in de toekomst. Na het lezen van dit boek, weet je hoe bekende en minder bekende bedrijven in B2B en B2C werken aan nieuwe manieren om waarde te creëren, leveren en vast te leggen. Het boek levert praktische inzichten om van te leren en nog belangrijker toe te passen op jouw businessmodel, zodat jij en jouw team een ​​groter verschil kunnen maken voor jullie klanten.


Ons nieuwe boek biedt 6 businessmodel shifts, 6 concrete manieren om nieuwe waarde te creëren voor klanten. Deze shifts komen niet uit de lucht vallen. Ze zijn ontdekt door te kijken naar de business modellen van meer dan 100 bedrijven. De shifts van zo’n 40 bedrijven worden geïllustreerd aan de hand van verhalen. We bieden 6 grote, 12 middelgrote en 21 korte casestudies aan om te leren hoe waarde wordt gecreëerd, geleverd en vervolgens wordt vastgelegd. Het goede is dat je niet zomaar uit het niets hoeft te gaan innoveren. Je kunt één van de 6 shifts kiezen om jouw innovatie-inspanningen duidelijk in kaart te brengen en een impuls te geven.

1. Van producten naar diensten

De overgang van een productgericht businessmodel naar een servicegericht businessmodel, gericht op het klaren van de klus voor de klant.

2. Van aandeelhouder naar stakeholder

De shift van een aandeelhoudersoriëntatie naar het creëren van waarde voor alle belanghebbenden in de grotere context van het ecosysteem en het businessmodel.

3. Van fysiek naar digitaal

De shift van een gefragmenteerde online en offline bedrijfsvoering naar een always-on-businessmodel dat aansluit op de klanten en hun behoeften.

4. Van pijplijn naar platform

De shift van een uiteengevallen ecosysteem van bedrijven en ongelijke waarde-uitwisseling naar het direct verbinden van mensen en bedrijven die de waarde-uitwisseling op een ordelijke manier faciliteren.

5. Van incrementeel naar exponentieel

De shift van het verbeteren van bedrijven en inkomstenstromen in termen van één- of tweecijferige procentuele groei naar exponentieel denken, d.w.z. van 10% naar 10x groei.

6. Van lineair naar circulair

De overgang van take-make-dispose naar herstellende, regeneratieve en circulaire waardecreatie.


Voor elke shift biedt ons boek belangrijke inzichten en specifieke gewaagde stappen die je binnen jouw eigen organisatie kunt nemen.


Shift en stimuleer fundamentele verandering.

Zoals je kunt zien en lezen in elke afzonderlijke fase van deze shifts, pakt elke shift een structurele tekortkoming in het economische systeem aan. Dus, waar wacht je op? Zet je in voor je eigen shift en sluit je aan bij de (r)evolutie van het herstellen van het economisch systeem en het creëren van meer waarde voor klanten.