VERS+ De ontwerpreis naar de toekomst van voedsel.

Uitdaging.

Hoe maak je vanuit succesvolle pilots de doorvertaling, met meerdere partijen uit de keten, naar een aanpak waarmee een bijdrage kan worden geleverd aan het worden van de gezondste delta van de wereld. Waarbij de impact en commerciële verdienmodellen hand in hand gaan.

Oplossing.

Het neerzetten van een repeteerbare aanpak op basis van de ervaringen waarmee er in co-innovatie tot nieuwe waardeproposities gekomen wordt. Het inrichten en testen van het format waarmee partnerships op gedegen wijze onderzocht kunnen worden voor strategische en consortia partners van Vers+.

Intro.

Nederland heeft enorme kennis en praktische ervaring met het verbouwen van voedsel en wordt gezien als een wereldleider in landbouwinnovatie. Het Westland is de broeikas hoofdstad van ons land, waar alle grote spelers geconcentreerd zijn. Nederland als geheel kan worden gezien als een uitgebreid cluster van verschillende landbouwbedrijven, leveranciers en kopers, logistieke bedrijven, kennis- en onderzoeksinstellingen en dienstverleners. Deze clustering stimuleert innovatie, van het efficiënter maken van de voedselproductie tot het uitvinden van hoe gepersonaliseerd voedsel beter en op grotere schaal geproduceerd kan worden.


De uitdaging.

Al meer dan drie jaar was een team bestaande uit personen van meerdere bedrijven bezig met het verkennen van het potentieel van groenten om bij te dragen aan lastige vraagstukken zoals obesitas, kanker en cognitieve en fysieke prestaties (sport, werk). Onder de paraplu vers+, een business development initiatief van Innovation Quarter, kwam het tot leven in verschillende pilots. Een van de pilots ging over het serveren van verse groenten aan kinderen in kinderdagverblijven. Een andere pilot ging over het personaliseren van voedsel voor mannen die te maken hebben met prostaatkanker. Er was ook een pilot met als doel de vitaliteit en het welzijn van werknemers op het werk (en thuis) te verbeteren. Deze pilots verliepen goed, hoewel de snelheid van leren verbeterd kon worden. Daarnaast was het moeilijk om het grotere potentieel te tonen en de belangrijkste lessen van deze pilots te destilleren. De uitdaging was om verder te gaan dan de pilots en de pilots plus alles wat het team geleerd had, om te zetten in een rendabel business model met duidelijke waardeproposities voor verschillende klanten en belanghebbenden.


Wat we gedaan hebben.

Samen met het vers+ team hebben we de manier waarop ze al doende leerden opnieuw ontworpen. We hebben een solide structuur opgezet om kennis over klanten en waardecreatie vast te leggen. Ook hebben we een gerichte manier om de juiste experimenten uit te voeren geïntroduceerd, om te blijven leren over wat waarde creëert en wat niet. Dit werd verpakt in een gestructureerde manier van werken, waarmee de gloednieuwe vers+ innovatie aanpak is gecreëerd. Alles wat het team te weten is gekomen over het doen en organiseren van innovatie, werd geïntegreerd in deze aanpak. Deze aanpak legde de basis voor twee verschillende waardeproposities om markt- en kennisconsortia te helpen hun voedselinnovaties op de markt te brengen. We hebben ook een visueel en praktisch formaat ontworpen en getest om strategische partnerschappen te verkennen, die de hoeksteen zijn van het vers+ business model. Het complete business model van vers+ is iteratief ontworpen en gevalideerd tijdens dit project. Ten slotte is er in co-creatie een overtuigend verhaal ontworpen, zodat potentiële partners en klanten begrijpen waarvoor vers+ staat en wat vers+ te bieden heeft. Gezamenlijk is ook de focus bepaald en hebben we input gegeven om vers+ te kickstarten als foundation, de gekozen organisatievorm om het business model up and running te krijgen.


Betrokken partijen.

Innovation Quarter, Koppert Cress, Best Fresh Group, Gemeente Westland, Koppert Biological Systems, Bejo en Groen Agro Control.


Resultaten.

Al het harde werk kwam samen tijdens de publieke lancering van de vers+ foundation in oktober 2018. Tijdens een DNA-diner konden meer dan 100 gasten de toekomst van voedsel proeven door te genieten van een diner dat op basis van hun eigen DNA werd gepersonaliseerd. Het vers+ verhaal werd gepresenteerd door Natasja en Marieke, inclusief de uitnodiging om een ​​vers+ partner of klant te worden.


Vers+ heeft nu duidelijke waardeproposities om consortia aan te trekken om mee te doen aan de persoonlijke voedselrevolutie, zowel vanuit de markt als vanuit praktisch kennisperspectief. Verschillende van de strategische partnerschappen die eerder werden onderzocht en ontworpen, zijn nu formeel ondertekend en op dit moment worden nieuwe potentiële partnerschappen verkend. vers+ maakt van gepersonaliseerde gerechten realiteit. Binnenkort kun je misschien je eigen DNA-diner koken. Dus kijk uit: de toekomst van voedsel komt eraan!

BMI bracht duidelijkheid en verminderde de complexiteit van innovatie werkbaar maken met meerdere partijen, resulterend in een uitkomst die alle verwachtingen overtreft. Natasja van der Lely - CEO, Vers+

Ik ben erg onder de indruk van de strategische kennis en de mentaliteit van het BMI-team! Marieke Kodde - Business Developer, Innovation Quarter