Waarom de gezondheidszorg niet wil dat je gezond bent.

BLOG.
De zorgsector kampt met grote uitdagingen. Er is een tekort aan personeel, de wachttijden lopen op, de kosten rijzen de pan uit en in sommige westerse landen wordt goede zorg voor mensen met een klein budget onbereikbaar. De huidige businessmodellen van de gezondheidszorg zijn ontworpen om te betalen voor zorg, niet voor gezondheid. Daarom is het tijd om het systeem opnieuw te ontwerpen.

Het maakt eigenlijk niet zoveel uit welk westers land je als voorbeeld neemt. De kosten van de gezondheidszorg zijn de afgelopen 25 jaar in heel Europa en Noord-Amerika blijven stijgen. Neem bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk. In 1997 gaf het land 65 miljard pond uit aan gezondheidszorg. In 2020 stond de teller op bijna 270 miljard pond. Meer dan 10 procent van het bruto binnenlands product wordt besteed aan gezondheidszorg. Andere westerse landen laten vergelijkbare cijfers zien. En als er niets verandert, zullen deze aantallen in de toekomst blijven stijgen. Volgens een belangrijke adviesraad van de overheid in Nederland wordt in 2060 een kwart van de Nederlandse overheidsuitgaven aan gezondheidszorg besteed. Dit is duidelijk niet houdbaar.


Handen aan het bed.

Tot nu toe gaat dit verhaal niet alleen over stijgende kosten, wat weliswaar een alarmerende ontwikkeling is. Maar er zijn meer signalen die wijzen op een kapot systeem. Gezondheidszorg gaat voor een groot deel over zorgpersoneel en daar hebben we simpelweg niet genoeg van. Het tekort aan medische professionals en zorgverleners neemt in steeds meer landen toe. Mensen die in de frontlinie werken staan onder grote druk en kunnen het werk amper aan. Omdat de vraag naar goede zorg blijft stijgen, zijn lange wachttijden inmiddels heel gewoon. Deze problemen zijn al jaren bekend, maar de pandemie heeft aangetoond hoe kwetsbaar het gezondheidszorgsysteem eigenlijk is. De Verenigde Naties meldden begin 2022 dat 90 procent van de landen nog steeds te maken had met verstoringen van hun essentiële gezondheidsdiensten.


De shifts die wij zien.

Covid-19 heeft laten zien dat een structurele verandering van het systeem noodzakelijk is. Doktoren en verpleegkundigen weten dat. Net als ziekenhuisbestuurders en verzekeraars. En de overheid weet het ook. Maar niemand lijkt echt te kunnen veranderen, vooral omdat partijen vastzitten in een systeem dat innovatie blokkeert. We leggen dit uit aan de hand van een voorbeeld uit het verleden. In het oude China betaalde je je dokter om je gezond te houden. Ben je ziek geworden? Dan zou de dokter je gratis behandelen tot je weer beter was. Ons gezondheidszorgsysteem is daarentegen ontworpen om behandelingen te betalen. Niet om gezond te blijven. Een meer holistische benadering van de zorg is nodig om uit die wurggreep te komen. Eentje die zich richt op behandelen, genezen en voorkomen. Dit betekent dat we rekening moeten houden met de levensstijl van mensen.


Gezond blijven in plaats van genezen.

Totdat we deze shift definitief maken, blijft het financieren van preventie erg moeilijk. Wel zien we steeds meer goede initiatieven ontstaan, gevoed door creatieve breinen uit het bedrijfsleven.

  • Het Franse bedrijf HIP’GUARD heeft een airbag ontwikkeld die de heupen van ouderen beschermt bij een val, de hoofdoorzaak van ziekenhuisopname.

  • Uitgevonden in Californië, actief als bedrijf in Nederland. DEARhealth is een platform dat kunstmatige intelligentie gebruikt om een ​​zorgplan te maken voor patiënten met een chronische ziekte. De oprichters noemen het een Google Maps voor de zorg. De resultaten blijken verbluffend. Artsen hoeven minder handelingen te verrichten en patiënten zien een verbetering in hun kwaliteit van leven.

  • Iets soortgelijks toont Luscii, een platform voor patiëntbewaking op afstand. Met de app nemen mensen thuis hun waarden op en creëren zo ruimte voor artsen en verpleegkundigen om patiënten de tijd en aandacht te geven die ze verdienen. Ze krijgen zelfzorgtips en kunnen zo nodig contact opnemen met een specialist. Op deze manier wil dit platform het probleem van personeelstekorten in de zorg oplossen.


Co-creatie als basis voor betere zorg.

Innovaties als deze hebben alleen kans van slagen als partijen in de zorg elkaar actief opzoeken en samenwerken. Co-creatie dus. Daarnaast moeten we kritisch kijken naar protocollen. Het zorgdomein staat er vol mee. Terecht, want de openbare veiligheid staat voorop. Tegelijkertijd is het nodig om met sommige protocollen flexibeler zijn of deze los te laten om het systeem te veranderen. De pandemie heeft aangetoond dat dit mogelijk is. Door procedures te versnellen en informatie sneller te delen, zijn vaccins in recordtempo ontwikkeld. Dit heeft miljoenen levens gered. Co-innovatie is hard nodig om de wereldwijde gezondheidsrisico’s te verminderen en de kosten voor onderzoek en ontwikkeling te verlagen.


Nieuwe businessmodellen voor betere zorg.

Zorgsystemen staan wereldwijd onder grote druk. Waar systemen kapot gaan, is er gelukkig veel ruimte voor innovatie. Kansen om dingen radicaal anders te doen en tegelijkertijd waarde te creëren voor individuen, de samenleving als geheel en onze planeet. Bij Business Models Inc. werkten en werken we momenteel nauw samen met verschillende bedrijven om de zorgsector fundamenteel te veranderen. We doen dit door te werken aan nieuwe manieren om waarde te creëren, te leveren en vast te leggen met als doel het systeem te veranderen. Onze gezamenlijke doelen zijn betere zorg, betaalbaar en voor iedereen toegankelijk. Omdat we allemaal de beste zorg en genezing verdienen, wanneer we die nodig hebben. Vind je niet? Daarom moeten we werken aan een gezondheidszorgsysteem dat is ontworpen om te betalen voor gezondheid in plaats van voor zorg.


Op zoek naar de remedie voor een gezond businessmodel?

Laten we de toekomst opnieuw vormgeven.