Maribe

Komt disruptie uit de oceaan?

Uitdaging

Hoe kunnen we leren van start-ups en disrupters in een eco systeem als de Blauwe Oceaan?

 

 

Oplossing

We hebben van 30 start-ups en bedrijven hu business model in de Blauwe Oceaan geanalyseerd en patronen geïdentificeerd waar anderen van kunnen leren.

 

 

 

Jarenlang ontwikkelde bedrijven zoals Statoil, Atlantis, Siemens en Wavestar duurzame business modellen om de schatten van de oceanen te ontdekken. Eigenlijk zijn het start-ups, op zoek naar een duurzaam model. Laten we kijken hoe deze bedrijven waarde toevoegen en wat we van ze kunnen leren over het betwijfelen van de status quo. Door het business model canvas toe te passen op de oceaan, kun je een hoop leren. Hiermee kun je niet alleen een bedrijf, maar het hele ecosysteem, zoals die van de blauwe economie, in kaart brengen.

DE BLAUWE OCEAAN ALS EEN ECONOMISCHE GROOTMACHT

De oceaan ontwikkelt zich deze eeuw als een economische macht. Er zijn veel verschillende belanghebbenden, maar ze hebben allemaal hun wortels in onze alsmaar groeiende kennis van de oceanen. Nieuwe technologieën maken het mogelijk en economisch aantrekkelijk om de onderzeese bronnen aan te boren. Daarnaast bekommeren we ons om voedselzekerheid en zoeken we naar alternatieve energiebronnen, om maar iets te noemen. We zien een duidelijke trend in de verspreiding en versnelling van menselijke activiteiten in en rond de oceaan. Naast bestaande industrieën brengen nieuwe activiteiten, zoals het winnen van duurzame energie in de zee, diepzeemijnbouw en mariene biotechnologie, nieuwe mogelijkheden, groei en diversiteit naar de oceaaneconomie. Overheden spelen een belangrijke rol in het aanjagen van deze groei. Door nieuwe nationale ontwikkelingsplannen op de oceaan uit te voeren, veranderen landen de oceaan in een nieuwe bron voor banen, innovatie en concurrentievoordeel.

WAT IS DE BLAUWE ECONOMIE?

Een belangrijke factor van de toekomstige groei van activiteiten op de oceaan is de zogenoemde “blauwe economie”, ook wel “blauwe groei” genoemd. Dit concept komt voort uit de milieubewegingen en hun zorgen om de gevolgen van menselijke activiteit op de ecosystemen in de oceaan. Deze bewegingen pleiten voor meer aandacht voor schadelijke activiteiten zoals overbevissing, de vernietiging van leefgebieden en de impact van klimaatverandering. In de meeste nieuwe strategieën en beleidsstukken over de oceaan is tegenwoordig wel een beetje “blauw” te vinden. Overheden promoten hiermee een betere balans tussen enerzijds de economische groei en anderzijds de gezondheid van de oceaan. Ook spreken steeds meer mensen “blauw”, en dat terwijl er veel verschillende perspectieven over het concept bestaan. Een algemeen geaccepteerde definitie is dan ook nog niet vastgesteld.

HOE KUNNEN BEDRIJVEN WAARDE TOEVOEGEN IN DE BLAUWE ECONOMIE?

De Blauwe Economie is goed voor een toegevoegde waarde van zo’n vijfhonderd miljoen euro in Europa. Het biedt de mogelijkheid om slimme, duurzame en inclusieve groei te creëren, zodat het op één lijn ligt met milieudoelstellingen en de ecosysteembenadering. Het is belangrijk om te weten hoe waarde wordt gecreëerd, afgeleverd en gevangen om die Blauwe Groei te ontketenen en te ontdekken wat het potentieel precies is.

Tijdens het MARIBE Economy project werden dertig bedrijven en hun business modellen in kaart gebracht en beoordeeld aan de hand van de Blauwe Economie. Van de dertig bedrijven werden tweeëntwintig geïdentificeerd als Blauwe Groei-bedrijven. Het ging om de sectoren duurzame energie, aquacultuur, marine biotechnologie, en offshore mining.

Het MARIBE Economy Sea Chart-schema hieronder visualiseert vanuit een business model hoe waarde wordt gecreëerd op de oceaan. Het schema toont alle sectoren en de onderzochte bedrijven.

WAT HEBBEN WE GELEERD VAN DE BLUE OCEAN START-UPS?

Door het business model canvas toe te passen op de bedrijven en deze te analyseren, waren er verschillende elementen en kenmerken waar te nemen. Met andere woorden, wanneer je een bedrijf wilt oprichten in dit ecosysteem, zijn de volgende factoren van belang:

  1. Je kunt niet zonder partners: Start-ups hebben ondersteuning nodig in dit ecosysteem via leveranciers, toegang tot verschillende markten, financiering, kennis, co-ontwikkeling en het delen van middelen.
  2. Maak plannen voor de lange termijn: Om een nieuw business model in de oceaan te laten floreren, is een langetermijnvisie nodig. Het kost veel tijd, onderzoek en ontwikkeling om de juiste technologieën op te zetten in dit ecosysteem. De beste bedrijven hebben allemaal de ambitie om de status quo in twijfel te trekken.
  3. Prototyping staat centraal. De technologie is een doorslaggevende factor, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van een systeem voor duurzame windenergie. Deze technologieën kunnen onderling verschillen, maar elk bedrijf moet in staat zijn om prototypes te testen.
  4. Subsidies helpen om omzet te maken. Het kost veel tijd om een duurzame business op te zetten. Om bedrijven op weg te helpen is het belangrijk dat overheden geloven in het ontdekken van nieuwe gebieden, zodat start-ups niet bij andere bedrijven of investeerders hoeven aan te kloppen.

HOE WERDEN DE DERTIG BEDRIJVEN IN DE BLAUWE ECONOMIE BESTUDEERD?

Het team van experts dat het onderzoek uitvoerde, maakte een selectie van dertig bedrijven. Voor elk bedrijf werd een business model canvas over hun huidige activiteiten ingevuld. We bestudeerden websites, online aanwezigheid in wetenschappelijke tijdschriften en magazines en op basis daarvan maakten we een eerste versie. We valideerden het business model met de experts en later met de CEO of vertegenwoordiger van het bedrijf.

Door dit onderzoek hebben we geleerd dat je ontzettend veel informatie kunt halen uit verschillende bronnen. De business modellen die we aan de CEO’s en vertegenwoordigers lieten zien waren zeer gedetailleerd en zij waren dan ook onder de indruk van de gestructureerde aanpak. Toch komt de meeste waarde naar boven door een strategisch gesprek met het bedrijf.

Business Models Inc. heeft in opdracht van de EU onderzoek gedaan naar het start-up ecosysteem in de Blauwe Oceaan. Hiertoe werden 30 start-up initiatieven onderzocht op visie, business model en strategische keuzes.

 

Wat kunnen we voor jou doen?

Dit verhaal heeft mij geïnspireerd, ik wil weten wat jullie voor mij kunnen doen.

Contact Get in touch