Digitale ervaringen in de zorg ontwerpen met VIEF.

De start-up VIEF heeft als missie om de manier waarop in Nederland wordt gezorgd, anders te ontwerpen. VIEF is een samenwerking tussen Business Models Inc. en Sensire. Samen bouwen we aan een online platform dat klanten op basis van hun persoonlijke behoeften, rechtstreeks in contact brengt met de juiste zorgverlener. Wil je weten hoe we samen met patiënten en partners op basis van onze toekomstvisie een concrete IT-oplossing hebben ontwikkeld?

Voor een gezondere toekomst.

Wist je dat de gemiddelde levensverwachting van een baby, geboren in Europa, tegenwoordig 80,3 jaar is? En wist je dat vergrijzing niet de enige uitdaging is waar de gezondheidszorg momenteel voor staat? Er is een tekort aan personeel, de wachtlijsten worden alsmaar langer en de kosten rijzen ze pan uit. Hierdoor wordt de “zorgkloof” alleen maar groter en groter en is er een nijpende behoefte aan een totale transformatie van het zorgstelsel.


Een platform-businessmodel.

Toen we Maarten van Rixtel, de CEO van Sensire, in 2017 voor het eerst ontmoetten, had hij een heldere visie op de zorg. Hij had een systeem voor ogen dat over de hele waardeketen waarde levert.

En dat is waar VIEF op het toneel verschijnt: met de introductie van een platform-businessmodel. VIEF wil de gezondheidszorg structureren al naar gelang de specifieke eisen en behoeften van patiënten en hun zorgverleners in plaats van de eisen en behoeften van organisaties en professionals. Hoofddoel is het bouwen van een IT-oplossing met een logistieke functie die de gehele waardeketen in staat stelt om de focus te verleggen naar de zorg voor de patiënt. Daarmee krijgen jij en ik de controle over een gezondere toekomst.

"We willen een IT-platform opzetten dat heilzaam is voor iedereen in de keten. Maar waarin de patiënt centraal staat."

Maarten van Rixtel.
Maarten van Rixtel, Board of Directors Sensire Healthcare.
User experience design.

In de eerste fase van onze visierealisatie, interviewden we een heleboel mensen. Van patiënten tot verplegers en van dokters tot leveranciers van producten en diensten. Al snel werd duidelijk dat we een ervaring voor de “patiënten” moesten ontwerpen zodat die de kans krijgen om hun eigen zorg te regelen, wanneer het hun uitkomt en zodat de rest van de waardeketen in staat wordt gesteld om waarde te leveren aan de patiënt.


Met klanten zoals jij en ik als de spil van ons project, begonnen we met het uitstippelen van de toekomstige klantreis en het schetsen van de blauwdruk voor de dienstverlening.

Van prototype tot eerste gebruikers.

Samen met onze digitale partner pakten we onze serviceblauwdruk erbij en zetten we het eerste raamwerk voor de app op. We voerden verschillende live experimenten uit in de markt met twee van de belangrijkste gebruikersgroepen: patiënten en thuiszorgmedewerkers. We valideerden verschillende concepten en functionaliteiten van de platformdynamiek en de app, wat ons steeds weer een stap verder bracht.


Toen de eerste werkende low-fidelity app eenmaal gereed was, selecteerden we een kleine groep patiënten, professionals en productleveranciers die mee zouden doen aan een pilotproject in het oosten van het land.

"Met de pilotversie testen we ons idee uit. We verzamelen data en verbeteren zowel ons platform als ons dienstenaanbod voor alle partijen op het platform."

Een gezond businessmodel opzetten.

We zijn nu officieel twee jaar verder met het project en de eerste resultaten van de pilot zien er veelbelovend uit. Daarom zijn we nu onze activiteiten aan het opschalen. Dat houdt in dat we werken aan een upgrade van onze technologie, dat we op zoek zijn naar de juiste zorgverleners en dat we de juiste talenten voor het project binnenhalen. Tegen 2025 willen we aan iedereen in Nederland persoonlijke zorg op maat kunnen leveren. Dat is ons doel.

Wil je meer weten over hoe we samen met onze partner VIEF de gezondheidszorg transformeren?

Op zoek naar een gezond businessmodel? Dit is Daan.

Onder zijn zorg veranderen ideeën in sensationele start-ups.

Arsham Yousif