Business model ideation

Het Business model canvas kan een geweldig hulpmiddel zijn voor ideevorming als je weet hoe je het als zodanig moet gebruiken. Met de tools op deze pagina kun je verschillende opties genereren die je verder kunt verkennen of op de plank kunt zetten voor later. Het Business model canvas is gemaakt door Alexander Osterwalder van Strategyzer.

Free download

 

Hoe dit canvas te gebruiken

Er zijn veel, vele manieren om een ​​business model canvas te gebruiken. Vaak zien we dat mensen het gebruiken om beter te begrijpen hoe hun bedrijf tegenwoordig waarde creëert, levert en vastlegt. En net zo vaak wordt het gebruikt om een ​​idee (voor de toekomst) concreter te maken. Tussen die twee dingen zit echter ideevorming. Met andere woorden: als je weet waar u vandaag bent en op zoek bent naar manieren om business modellen voor morgen te creëren, moet je ideeën bedenken.

Hoewel er tal van echt geweldige methodologieën en frameworks zijn, zoals open brainstorming en de Creative matrix, speciaal ontworpen voor ideevorming, kan het businessmodel-canvas ook een heel krachtig hulpmiddel zijn om de creatieve (ideation) sappen te laten stromen. De sleutel tot het gebruik van het canvas van het business model voor ideeën, is dat je het beste kunt beginnen met jouw huidige business model. Met andere woorden, als je vanaf nul begint, zijn er waarschijnlijk betere methoden voor ideevorming.

Business model canvas_NL

1. Klantsegmenten
Wat zijn de top drie segmenten? Kijk naar segmenten die de meeste inkomsten opleveren.
2. Waardepropositie
Wat zijn je producten en diensten? Welke taak vervul je voor jouw klant?
3. Inkomstenstromen
Wat zijn je top drie inkomenstenstromen? Dingen die je gratis doet, voeg je ook hier toe.
4. Kanalen
Hoe communiceer je met je klant? Hoe lever je de waardepropostitie?
5. Klantrelatie 
Hoe worden deze zichtbaar en hoe onderhoud je de relaties?
6. Kern activiteiten
Wat doe je iedere dag om je businessmodel uit te voeren?
7. Key resources
De mensen, kennis en middelen die, en het geld dat je nodig hebt om je business te runnen.
8. Key partners
Maak een lijst van partners zonder wie je geen zaken kunt doen (niet de leveranciers).
9. Kostenstructuur
Maak een lijst van je topkosten door activiteiten en resources te bekijken.

Freshwatching

Een vliegende start nodig om te beginnen met ideeën op basis van jouw huidige bedrijfsmodel? Waarom zou je niet het bedrijfsmodel van een ander bedrijf gebruiken om jouw creatieve motor te starten? Dit is het doel van de ideation-techniek van freshwatching.

Freshwatching – een term die in Nederland is uitgevonden – is een ideevormingsmethode waarmee je bedrijfsmodellen van andere bedrijven, vaak volledig buiten jouw bedrijf of branche, mixt en matcht (of over elkaar legt) met jouw eigen bedrijfsmodel om te zien wat je kunt bedenken met. Stel dat jouw huidige bedrijfsmodel er een is waarbij je boekhoudsoftware aan accountants verkoopt via een uitgebreid resellerkanaal aan andere bedrijven (d.w.z. B2B).

Wat zal er gebeuren als je het business model van Uber toepast op jouw eigen business model? Hoe zou het dingen veranderen? Hoe zou je op een andere manier geld verdienen? Hoe zou jouw bedrijf operationeel veranderen?

Het maakt niet uit of het bedrijf een online bedrijf, een offline verkoper of zelfs een enorm populaire winkel is. Met Freshwatching kijkt je gewoon door de lens van een ander naar jouw bedrijf.

Hier vind je business modellen van andere bedrijven.

 


Verwijder de kern

Voor deze techniek moet je jouw eigen business model hebben ingevuld. Begin daarmee. Onderzoek vervolgens jouw eigen bedrijfsmodel om de ‘speciale saus’ van jouw bedrijf te vinden – dat ene ding waarvan je absoluut zeker bent, bepaalt hoe jouw bedrijf waarde creëert, levert of vastlegt. Als je bijvoorbeeld een softwarebedrijf runt, kan dit de eigen software zijn die je ontwikkelt en verkoopt. Het kan ook een onvervangbare partner zijn of een specifiek klantsegment. Verwijder nu als gedachte-experiment de ‘speciale saus’. Verwijder de post-it-notities uit jouw model die vandaag de dag de kern vormen van waar jouw bedrijf over gaat. De kans is groot dat dit jouw businessmodel met een groot gapend gat achterlaat. De innovatieoefening is om het bedrijfsmodel te repareren. Maar zeker niet door je huidige speciale saus er weer in te sluipen! Het gaat erom te kijken welke alternatieven je kunt bedenken.

TIP! Dit is een oefening die meestal enige weerstand zal oproepen bij teamleden, omdat het de basis verwijdert van waar je aan hebt gewerkt. Herinner jouw team eraan dat het een gedachte-experiment is en dat het de bedoeling is om dit ‘wat als?’ scenario, niet om de feitelijke visie van het project uit te dagen.

 


Epicentra

Het canvas van het business model vertegenwoordigt een dynamisch systeem. Er is een wisselwerking – oorzaak en gevolg – tussen elke bouwsteen; het veranderen van een element in het ene blok heeft gevolgen voor de andere. Dit leent zich goed voor een techniek die epicentrum-gebaseerde innovatie wordt genoemd. Met op epicentrum gebaseerde innovatie heb je effectief negen verschillende bouwstenen, of potentiële epicentra, om mee te spelen om meer ideeën te genereren. Een manier waarop dit werkt, is door acht bouwstenen van jouw business modellen te verwijderen, zodat er slechts één intact blijft. Wat zou je bouwen als die hetzelfde zou blijven, maar alle andere kunnen worden gevuld zoals je wilt? Wat zou je bijvoorbeeld bouwen als je de belangrijkste middelen van jouw bedrijf zou kunnen inzetten voor een geheel nieuw business model? Amazon deed precies dat toen het erachter kwam dat het zijn cloudinfrastructuur kon gebruiken om extra inkomsten te genereren. Andere bouwstenen waarop je zich met deze aanpak moet concentreren, zijn klantsegmenten (wat kunt je ze nog meer bieden?), Jouw waardepropositie (welke andere klantsegmenten kun je aanspreken?), Inkomstenstromen (op welke andere manieren kun je verkopen, leasen of verhuren jouw product / dienst), of zelfs jouw kanalen (wat kun je nog meer gebruiken met jouw huidige kanalen?).

Tip! Identificeer de unieke sterke punten van jouw bedrijf en gebruik deze als epicentra. Waar ben je uitzonderlijk in? Welke waarde heb je gecreëerd? Wat kun je daar nog meer mee doen?

 


Volg patronen

Wanneer je het landschap van bestaande business modellen scant, valt je op dat er veel business modellen bestaan. Business modellen patronen zijn als formules die kunnen worden toegepast op een bedrijfsmodel om in een nieuwe klantbehoefte te voorzien, of om een ​​nieuwe inkomstenstroom te creëren, enz. Enkele bekende voorbeelden van business modellen patronen zijn die welke gebruikmaken van inkomstenstromen uit abonnementen en / of productplatforms waarbij het ene deel van het product op het andere vertrouwt om geld te verdienen (denk aan goedkope handvatten, dure mesjes of goedkope printers, dure inkt), vaak bait-and-hook genoemd. Er zijn talloze patronen waar je naar kunt kijken, we vermelden hier de meest bekende.

 


Stel triggervragen

Vragen “wat als?” is een krachtige manier om een ​​team te helpen met het bedenken van geweldige ideeën. De sleutel om dit met het BMC te doen, is om een ​​lijst met vragen te bedenken die uitdagen wat je vandaag doet… misschien voor elk vak van uw bedrijfsmodel. Als je bijvoorbeeld BMW bent en jouw product vandaag via dealers verkoopt, wat zou er dan gebeuren als je het rechtstreeks aan klanten zou verkopen via een online kanaal? Hoe zou dat eruit zien? Je snapt het wel.

Omdat de triggervragen worden gesteld door een facilitator in intervallen van 10-15 seconden (wat belangrijk is dat ze dat ook zijn), schrijft elke persoon eenvoudigweg wat in hem opkomt op een plakbriefje met een permanente marker. Aan het einde van deze oefening moet er voor elke deelnemer een stapel met minstens evenveel plakbriefjes liggen als er vragen zijn.

 


Breng het allemaal samen

De bovenstaande ideation (en innovatie) technieken zijn bedoeld om je concrete aanknopingspunten te geven voor het bedenken van nieuwe ideeën. De beste manier om deze te gebruiken, is door dit te doen met een groep mensen die samen worden gebracht om nieuwe, nieuwe opties voor jouw bedrijf of product te creëren.

Wil jij snappen hoe je een business model shift kan maken?