Het business model van SIMEC Atlantis

  • Business model shifts

Traditionele technologie voor het opwekken van elektriciteit is afhankelijk van fossiele brandstoffen. Deze productietechnologie genereert giftige emissies en vervuilt onze planeet. En vroeg of laat hebben we geen fossiele brandstof meer. Door de digitalisering van de economie neemt de vraag naar elektriciteit ook toe. We moeten overgaan op een nieuw energiesysteem op basis van hernieuwbare energiebronnen. Bekijk het business model van SIMEC Atlantis hoe zij dit mogelijk maken.

 

Kracht van de getijden

Getijdenstromen zijn buitengewoon krachtig en eeuwig. Waarom zou je deze niet gebruiken om de planeet van stroom te voorzien? Deze simpele vraag is hoe SIMEC Atlantis begon te werken aan het idee om hernieuwbare energie op te wekken met turbines aangedreven door de getijden. Atlantis is in 2002 in Australië begonnen met het testen en schalen van ontwerpen en concepten van getijdenstroomturbines. Tegenwoordig zijn ze het grootste bedrijf voor getijdenenergie ter wereld.

 

Succesvolle projecten

Atlantis zorgt ervoor dat een project voor hernieuwbare energie succesvol is. Ze verminderen de technologierisico’s, complexiteit en kosten van projecten door een breed scala aan diensten aan te bieden. Atlantis ontwikkelt en co-creëert samen met hun klanten om hun duurzaamheidsambitie te realiseren. Atlantis selecteert hun klanten en markten door een potentieel project zorgvuldig te evalueren in termen van commerciële, financiële, politieke en technische levensvatbaarheid. Ze werken alleen met klanten die grote ambities hebben om de wereld van stroom te voorzien met schone, hernieuwbare energie. Schotland is een van de klanten die samen met hen aan hun circulaire ambitie werkt. Ze investeren fors in de circulaire economie met duidelijke doelstellingen om afval over de hele linie te verminderen.

 

Van afval tot energie

Het stilleggen van oude energiecentrales destabiliseert het net, wat ironisch genoeg de injectie van energie uit hernieuwbare bronnen in het net belemmert. Atlantis startte daarom een ​​nieuw energiebedrijf door de aankoop van een oude kolencentrale. Dit conversieproject in Uskmouth hergebruikt deze fabriek om afval dat nu op veel stortplaatsen in het Verenigd Koninkrijk ligt op een schone manier om te zetten in energie. Hiermee wordt ook hun ambitie vervuld om deel te nemen aan de oorlog tegen plastic. Dit tweede business model behandelt twee van de belangrijkste thema’s in het VK en Europa: vermindering van eenmalig gebruik en niet-recyclebare kunststoffen en een snelle overgang naar koolstofarme bronnen van basislastopwekking. Basislast is het minimumniveau van de vraag op een elektriciteitsnet gedurende een bepaalde periode.

 

Nieuwe en schone energie

SIMEC Atlantis heeft twee afzonderlijke bedrijven die zich elk richten op het leveren van schone energie. Het getijdenbedrijf biedt succesvolle projecten aan, resulterend in een onbeperkte en schone energievoorziening. Hun afval-naar-energiebedrijf schoont het Verenigd Koninkrijk op, stabiliseert het energienetwerk en voldoet aan de toenemende vraag naar energie. Beide bedrijven maken groei mogelijk los van toenemende sociaal-milieueffecten.

 

Het Business model canvas van SIMEC Atlantis

Business-model-canvas-Simec-Atlantis-NL

Samenwerken om te transformeren

Innovatie is voor elke organisatie moeilijk(er) om alleen te bereiken, omdat je tegelijkertijd toegang moet hebben tot veel technologie en vaardigheden uit meerdere disciplines en velden in verschillende delen van de wereld. Atlantis werkt in de hele keten samen om hernieuwbare energie tot een succes te maken. Het bouwt actief aan een wereldwijd netwerk, aangevuld met sterke lokale partners. Je kunt een industrie niet alleen veranderen. Samenwerking is dé manier om de (duurzame) toekomst te creëren.

 

Deze case study is onderdeel van ons aankomende boek Business Model Shifts.

 

Ik blijf graag op de hoogte van het nieuwe boek

Comments

Blijf op de hoogte

Lees de verhalen van onze klanten, nieuwe tools, trainingen & interessante content.