Keukens van sloophout en t-shirts van gebruikt toiletpapier

De Amsterdam Circular Challenge is een competitie tussen teams van young professionals en studenten in de laatste fase van hun studie om tot oplossingen te komen voor concrete circulaire vraagstukken die Amsterdamse organisaties hebben. De challenge is voor deelnemers de eerste stap richting een eigen onderneming en heeft daarnaast als doel om de circulaire economie in de stad een boost te geven. Na een aantal succesvolle Amsterdamse edities zijn er plannen om de challenge ook landelijk en in andere steden uit te rollen.

Uitdaging

Ontwikkel van afval een product waar mensen voor willen betalen.

Oplossing

Ga naar buiten om te toetsen of je productidee marktpotentie heeft en pas het idee zo nodig aan.

Tijdens de jaarlijkse Amsterdam Circular Challenge zoeken high potentials naar oplossingen voor een betere wereld én naar commercieel succes. Want die twee dingen kunnen best samengaan, meent initiatiefnemer Pieter De Stefano. De eerste teams hebben de markt al bestormd met hun innovatieve product.

De challenge draait om concrete vraagstukken van Amsterdamse bedrijven en organisaties rondom hun afvalstromen, legt De Stefano uit. ‘Teams van studenten en oud-studenten hebben zes weken de tijd om een waardevol product te ontwikkelen mét sluitende businesscase. Het doel is om dat product vervolgens weer lokaal in te zetten en er geld mee te verdienen.’

Vorig jaar gingen de teams bijvoorbeeld aan de slag voor wooncorporatie Eigen Haard, die een oplossing zocht voor de grote hoeveelheden renovatieafval waar ze mee kampt. Het winnende team bedacht om van het sloophout frontjes te maken voor de doorgaans weinig inspirerende keukenkasten van de corporatiewoningen. En een case van waterbedrijf Waternet leidde tot het idee om t-shirts te maken van papierpulp – oftewel gebruikt toiletpapier – uit de Amsterdamse riolering.

Sluitende businesscase

De ideeën klinken prachtig, maar hoe zorg je er nou voor dat het tot een commercieel succesvol product leidt? De Stefano: ‘Het is heel belangrijk om het zakelijke aspect uitgebreid aan bod te laten komen tijdens de zesweekse challenge. Een sluitende businesscase is onontbeerlijk om succes te boeken op de markt. In de eerste edities van de challenge was dit nog een ondergeschoven kindje. Terwijl het juist het doel was van de deelnemers om daarna als ondernemer aan de slag gaan.’

De Stefano vroeg Business Models Inc de teams tijdens de challenge te begeleiden bij het maken van hun businesscase. Centraal bij deze aanpak staat het ‘Business Model Canvas’, een raamwerk voor het ontwikkelen en vormgeven van het businessmodel. ‘In de eerste week van de challenge vullen de teams het raamwerk in en presenteren het aan elkaar. Daar komt veel energie en enthousiasme uit voort. Het is ook een perfect begin van de challenge, want de teamleden leren elkaar direct goed kennen.’

Ideeën toetsen

Het maken van de businesscase verloopt in het geval van de challenge net iets anders dan normaal, vervolgt De Stefano. ‘Meestal bedenkt een ondernemer een product vanuit een vraag van een klant of een doelgroep. Tijdens de challenge gaat dat precies andersom. Er is een afvalstroom, daar maak je een product van en vervolgens zoek je er potentiële klanten bij.’ Het is daarom extra belangrijk om in een vroeg stadium naar buiten te gaan en te toetsen of het product wel marktpotentie heeft, benadrukt hij. ‘Bij onvoldoende animo kun je het idee dan nog bijstellen.’

De weken die volgen draaien dan ook om het valideren van het businessplan. Sluit het product aan bij wat je doelgroep wil? Is het een haalbaar concept en zijn mensen bereid ervoor te betalen? ‘In de laatste fase bespreken we waar de teams tegenaan zijn gelopen en passen ze het businessmodel zo nodig aan. Belangrijke les voor de deelnemers is om daar flexibel in te zijn. Dus niet vasthouden aan één concept als de buitenwereld vindt dat het anders moet. Dat was voor een aantal teams echt een wake-up-call.’

Landelijke editie

De Stefano heeft ambitieuze plannen voor de toekomst. ‘We zijn aan het kijken of er ook een Rotterdamse editie van de challenge kan komen. En misschien komt er zelfs wel een landelijke challenge.’ De deelnemers aan de Amsterdamse challenge hebben in ieder geval al mooie bijdragen geleverd aan de circulaire economie in de stad. Zoals het winnende team uit 2015 dat het idee had om designmeubelen te maken van gesnoeide waterplantjes uit de grachten. ‘Dat is nu een heel succesvol bedrijf. Afgelopen jaar stonden ze op de Dutch Design Week. Het blijft dus niet bij mooie ideeën.’

 

 

Wat kunnen we voor jou doen?

Dit verhaal heeft mij geïnspireerd, ik wil weten wat jullie voor mij kunnen doen.

Contact